EU projekt

EU projekt

Jačanje konkurentnosti i razvoj kroz digitalnu i zelenu tranziciju tvrtke FI.-MA. d.o.o.

KK.11.1.1.01.0532

 

SVRHA PROJEKTA: Svrha projekta je izravna podrška u inovacije procesa i organizacije poslovanja tvrtke FI.-MA. d.o.o. kroz zelenu i digitalnu tranziciju kako bi se povećala produktivnost tvrtke i optimizirali poslovni procesi. Projektom je planirano uvođenje jedinstvenog ERP sustava koji će unaprijediti i inovirati 6 poslovnih procesa.

Provedbom projektnih aktivnosti osigurat će se daleko učinkovitiji i moderniji proizvodni proces, usmjeren na zelene tehnologije, uz korištenje programskih rješenja za optimizaciju proizvodnih procesa prema digitalnoj tranziciji, kao i unapređenje stručnih kapaciteta svojih zaposlenika za osposobljavanje za rad na modernim tehnologijama, što će tvrtku učiniti konkurentnijom i spremnom na iznenadne nestabilnosti na tržištu.

OPĆI CILJ: Doprinijeti dugoročnim neposrednim razvojnim rezultatima povećanjem konkurentnosti tvrtke FI.-MA. d.o.o. kroz uvođenje digitalne, energetski učinkovite i kružne ekonomije kako bi se zadržala vodeća pozicija na željenom tržištu drvnih proizvoda.

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA

 • inovacija poslovnih procesa tvrtke;
 • povećanje učinkovitosti ljudskih potencijala i proizvodnog procesa kroz digitalizaciju poslovanja;
 • kontinuirana proizvodnja i skraćivanje vremena proizvodnje;
 • smanjenje troškova proizvodnje kroz energetsku učinkovitost;
 • učinkovito i sigurno skladištenje repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
 • poštivanje definiranih rokova isporuke;
 • širenje proizvodnog asortimana;
 • zadržavanje postojećeg tržišta;
 • osvajanje novih tržišta;
 • uvođenje metode rada “sve na jednom mjestu” ili “ključ u ruke” koja se temelji na energetski učinkovitoj i digitalnoj proizvodnji proizvoda.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost: 21.709.531,43 KN (2.881.349,98 EUR)
Ukupno prihvatljivi troškovi: 16.412.865,33 KN (2.178.361,58 EUR)
Bespovratna sredstva: 7.496.248,08 KN (994.923,10 EUR)
RAZDOBLJE PROVEDBE: Od 01.11.2021. do 01.05.2023. godine

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • TEHNOLOŠKO UNAPRJEĐENJE I INTEGRACIJA PROIZVODNIH PROCESA

Tvrtka FI.-MA. d.o.o. će kroz aktivnost zelene i digitalne tranzicije uspostaviti veću konkurentnost, efikasnost i efektivnost proizvodnog procesa, kako bi povećala otpornost na tržišne prilike, odnosno bila u skladu sa zahtjevima tržišta i u korak s konkurencijom u pogledu zelenog, održivog i digitalnog poslovanja.

 • ULAGANJE U DIGITALIZACIJU POSLOVANJA

S ciljem uspostave funkcionalnog digitalnog upravljanja proizvodnim procesima i procesima organizacije poslovanja, tvrtka FI.-MA. d.o.o. provesti će mapiranje glavnih područja fokusa digitalizacije te uvesti jedinstveni ERP sustav koji će unaprijediti i inovirati 6 poslovnih procesa.

 • ULAGANJE U INOVACIJE PROCESA

Aktivnost obuhvaća implementaciju inovacije procesa proizvodnje te organizaciju poslovanja kroz primjenu novih tehnologija, tehnika i modela. Kombinacijom implementacije ERP sustava i inovacija organizacije uvesti će se inovativan način poslovanja “sve na jednom mjestu” ili “ključ u ruke” koja se temelji na energetski učinkovitoj i digitalnoj proizvodnji. 

 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Cilj ove aktivnosti je omogućiti adekvatnu i pravovremenu provedbu projekta u skladu sa planiranim elementima projekta kako bi se postigli svi planirani rezultati.

 • PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Provedbom aktivnosti Promidžba i vidljivost projekta osigurava se prijenos pozitivnih učinaka projekta na širu okolinu, ujedno promovirajući pozitivne učinke EU financiranja na gospodarstvo u cjelini.

 

OČEKIVANI REZULTATI

 • Tehnološki napredni i inovativni proizvodni procesi temeljeni na zelenoj i digitalnoj tranziciji uz povećanje proizvodnih kapaciteta za 30%;
 • Unaprjeđenje i inovacija 6 poslovnih procesa (logistike, skladišta, računovodstva, financija, proizvodnje i prodaje);
 • Smanjenje utrošene energije po jedinici proizvoda za 40%
 • Veća iskorištenost materijala za proizvod i to za 10%;
 • Povećanje udjela korištenja resursa za 50%
 • Povećanje udjela recikliranog sadržaja u proizvodima te osiguravanje njihove daljnje upotrebe u ponovnoj proizvodnji za 50%
 • Mogućnost korištenja nastalog otpada (kora, piljevina) u proizvodnji i za vlastite potrebe grijanja te sušare i parionice – 100%
 • Povećanje prihoda od prodaje za 25,1% u 2025.
 • Povećanje prihoda od izvoza za 25,1% u 2025.
 • Zapošljavanje 6 novih djelatnika u 2025.
 • Veću otpornost na ekstremne tržišne uvjete

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt informacije možete zatražiti na: fima@zg.t-com.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke FI.-MA. d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.