Stupići

Stupić za drvenu ogradu - bukva

Dimenzije:
32x32x900-1.100 mm
38x38x900-1.100 mm
41x41x900-1.100 mm

Stupić za drvenu ogradu - hrast

Dimenzije:
32x32x900-1.100 mm
38x38x900-1.100 mm
41x41x900-1.100 mm

povratak