Masivna drvena stubišta

Stupovi

Stup za početak drvene ograde- hrast i bukva

Dimenzije:
90x90x500-3.600 mm

Stupići

Stupić za drvenu ogradu - bukva

Dimenzije:
32x32x900-1.100 mm
38x38x900-1.100 mm
41x41x900-1.100 mm

Stupić za drvenu ogradu - hrast

Dimenzije:
32x32x900-1.100 mm
38x38x900-1.100 mm
41x41x900-1.100 mm

Gazišta

Bukva

Gazište-bukva

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta B/C - rustik

Gazište-bukva

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Gazište-bukva

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Gazište-bukva

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Hrast

Hrast A/B
Gazište - hrast

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta B/C - rustik

Gazište - hrast

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Gazište - hrast

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Gazište - hrast

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta B/C - rustik

Gazište - hrast

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Spojevi

Spoj dužinsko-širinski - bukva
Spoj dužinsko-širinski - hrast