Dužinsko-širinski i širinski ljepljene masivne ploče od bukve i hrasta

  • ljepljene ploče mogu se koristiti kao nosivi zidovi te kao parket i drveni podovi,
  • proizvodimo ploče u kvalitetama A/B, A/C, B/C te rustik

Bukva

Dužinsko-širinski spoj-bukva

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta B/C - rustik

Dužinsko-širinski spoj-bukva

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Širinski spoj-bukva

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Širinski spoj-bukva

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Hrast

Hrast kvaliteta A/B
Širinski spoj-hrast

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Širinski spoj-hrast

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta B/C - rustik

Širinski spoj-hrast

širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Dužinsko-širinski spoj-hrast

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta B/C - rustik

Dužinsko-širinski spoj-hrast

dužinsko-širinski spoj
Debljine: 19-20-30-38-40-42-45 mm,
ostale dimenzije ploča na upit
kvaliteta A/B

Spojevi

Spoj dužinsko-širinski - bukva
Spoj dužinsko-širinski - hrast