Proizvodi

 • okrajčana građa (hrast, bukva)

  • HRAST
okr._hrast 3 okr. hrast 2 okr._hrast 1
 •   BUKVA
okrajčana_bukva_1  okrajčana_bukva_2 okrajčana_bukva_3
 • dužinsko-širinski i širinski ljepljene masivne ploče od bukve i hrasta – FSC certified

  • ljepljene ploče mogu se koristiti kao nosivi zidovi te kao parket i drveni podovi,
  • kvalitete A/B,
Fi-ma-ploce (1) Fi-ma-ploce (2) duzinsko-sirinski_ljepjena_ploca
fi-ma-drveno_stubiste fi-ma-grede  
 • B/C kvaliteta i rustik, hrast
fi-ma-ploce širinski_spoj_rustik_hrast2 fi-ma-grede
 • bukva lijepljene ploče A/B i B/C kvaliteta
fi_ma-bukva_lijepljene_ploce_A-B_i_B-C_kvaliteta fi_ma-bukva_lijepljene_ploce_A-B_i_B-C_kvaliteta2
 • izrada gazišta i drvenog stepeništa – FSC certified

 • podne obloge – FSC certified

Fi-ma-ploce (6)   Fi-ma-ploce (8) fi-ma-ploce fi_ma-bukva_lijepljene_ploce_A-B_i_B-C_kvaliteta2
Fi-ma-mouldings(1) FI-ma-mouldings(2) fi-ma-elemenit_za_stubista (1) fi-ma-elemenit_za_stubista (2)
 • stolice

  • hrastove i bukove stolice

Stolice - FI-MA d.o.o.

fi-ma-stolci (1) fi-ma-stolci (2) fi-ma-stolci (3)
fi-ma-stolci (4) fi-ma-stolci (5) fi-ma-stolci (6)
 • masivni drveni stolovi (hrast, bukva) – FSC certified

Masivni drveni stol

Masivni drveni stol Masivni drveni stol Masivni drveni stol
 • elementi-dijelovi namještaja iz masiva – FSC certified

Fi-ma-elementi-hrast (1) Fi-ma-elementi-hrast (2) Fi-ma-elementi-hrast (4) Fi-ma-elementi-hrast (3)
fi_ma-elementi_za_namjestaj okr._hrast 3 fi_ma-elementi_za_namjestaj3 fi_ma-elementi_za_namjestaj2