Izrada elemenata za drveno stubište

Vrste drveta: hrast, bukva

Proizvodnja stolica i namještaja

Vrsta drveta: hrast, bukva